Tin tức sự kiện

Thông báo

Thông báo về việc thay đổi địa điểm kinh doanh

Công ty TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K 

Số: 11/2013/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa điểm kinh doanh

 

 

 

Kính gửi:

Quý khách hàng

 

            Chúng tôi: Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thăng Long - T.D.K

Trụ sở chính: Tầng 5, số 23 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

            Đại diện: Ông Trần Mạnh Khang

            Di động: 0975.18.33.66

            Điện thoại: 0462.835.777                          

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thăng Long - T.D.K xin thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty kể từ ngày 30/10/2013 như sau:

Địa điểm kinh doanh cũ: Tầng 5, số 23 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa điểm kinh doanh mới: Phòng 1103, tòa nhà B6B, khu Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

            Như vậy, kể từ ngày 30/10/2013 mọi liên hệ với Chúng tôi mong Quý khách hàng gửi về theo địa điểm kinh doanh mới nêu trên.

            Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;

      - Lưu HC-KT.

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Giám đốc

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Khang

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo