Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá đất đai

Thẩm định giá trị Đất đai phục vụ các mục đích: - Mua bán, chuyển nhượng. - Vay vốn ngân hàng. - Góp vốn liên doanh. - Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp. - Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp. - Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại. - Hoạch toán kế toán, tính thuế. - Tư vấn và lập dự án đầu tư.

Resort Nha Trang.JPG ĐẤT DỰ ÁN 1.JPG

 ĐẤT DỰ ÁN .JPG Cty Gach Ngoi Dong Nai.JPG

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo