Thông tin thẩm định

Loại khoản nợ không thể đòi ra khỏi giá trị doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn Nghị định 59/2011/NĐ - CP về xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Nội dung đáng chú ý trong dự thảo là DN được loại trừ không tính vào giá trị DN cổ phần hóa các khoản nợ phải thu nếu có đủ tài liệu chứng minh không có khả năng thu hồi theo quy định. Trong thời gian chưa thực hiện bàn giao, chưa chính thức chuyển thành công ty cổ phần, DN cổ phần hóa có trách nhiệm tiếp tục thu hồi các khoản công nợ đã được loại trừ không tính vào giá trị DN cổ phần hoá.

Cũng theo dự thảo Thông tư, DN cổ phần hoá không được loại trừ ra khỏi giá trị DN cổ phần hoá các tài sản đã được DN sử dụng để thế chấp đảm bảo cho các khoản nợ vay, trong đó, có cả những tài sản DN không có nhu cầu sử dụng...

Theo ĐTCK

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo