Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo lập hồ sơ bán đấu giá bất động sản

Yêu cầu về hồ sơ tài liệu đối với bất động sản gồm

1. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật, của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trích lục bản đồ, vị trí nhà đất. Bất động sản đấu giá phải có xác nhận không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch. Nếu bất động sản thuộc đồng sở hữu của nhiều người thì phải có văn bản đồng ý, chấp thuận và uỷ quyền bán đấu giá (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
2. Đối với bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước, ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, phải có văn bản đồng ý, cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
3. Đối với bất động sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước phải có quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước và văn bản đồng ý cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
4. Đối với bất động sản bảo đảm thì ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật còn phải có hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, biên bản xử lý hoặc thu giữ bất động sản.
5. Đối với bất động sản để thi hành án phải có thêm các tài liệu:
5.1. Bản sao bản án, quyết định của Toà án, quyết định thi hành án, quyết định kê biên bất động sản của cơ quan thi hành án và các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản có liên quan.

          5.2. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở vật kiến trúc khác mà cơ quan Thi hành án xác định tài sản không có biến động về vị trí, diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, cơ quan thi hành án phải có biên bản xác định diện tích đất đang sử dụng và hiện trạng nhà , vật kiến trúc tại thời điểm định giá; Trong trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở vật kiến trúc khác có biến động về vị trí, diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, hoặc định giá một phần diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có sơ đồ đo vẽ thực tế vị trí, diện tích khu đất, nhà ở, vật kiến trúc tại thời điểm định giá.     

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo