Quy trình
  • Sau khi hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp được ký kết giữa doanh nghiệp (Bên A) và cơ quan định giá (Bên B) thì các Bên sẽ tiến hành các công việc sau:

    1. Trách nhiệm Bên A:

           -    Khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

           -    Mời cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ (năm) kế toán kết thúc tại ngày khóa sổ kế toán.

  • 1. Nguyên tắc và chuẩn mực

    Chúng tôi thực hiện công việc thẩm định giá theo các Tiêu chuẩn thẩm định giá được Bộ Tài chính ban hành, các văn bản pháp luật khác được pháp luật Việt Nam thừa nhận trên cơ sở Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo