Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp
  • Sau khi hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp được ký kết giữa doanh nghiệp (Bên A) và cơ quan định giá (Bên B) thì các Bên sẽ tiến hành các công việc sau:

    1. Trách nhiệm Bên A:

           -    Khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

           -    Mời cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ (năm) kế toán kết thúc tại ngày khóa sổ kế toán.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Khang: 0975.18.33.66
Mr. Hà: 0914.338.348
0975.18.33.66
Thông tin thẩm định
Văn bản pháp luật
Quảng cáo